Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Xây lắp đường ống công nghệ xăng dầu, gas, hóa dầu, Jet A-1, nhựa đường, hóa chất

Trong lĩnh vực xây lắp tuyến ống vận chuyển xăng dầu, gas, Jet A-1, hóa dầu, hóa chất... Với kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao, trang thiết bị hiện đại. Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex (PCC-1 Group) đã thi công hoàn thiện nhiều công trình tuyến ống dẫn nhiên liệu lớn. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như :

- Tuyến ống vận tải xăng dầu của Công ty xăng dầu B12, bắt đầu từ kho cảng dầu B12 dẫn về các kho cảng đầu mối K130, kho K131 (Hải Phòng), kho K132 (Hải Dương), kho K133 (Hà Nam), Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Hà Nội)… với tổng chiều dài tuyến ống hàng trăm km, vượt qua nhiều con sông lớn.

- Tuyến ống công nghệ xuất nhập cầu cảng tại kho ngoại quan Vân Phong

- Hệ thống công nghệ trong các kho xăng dầu, hóa dầu, hóa chất, dầu nhờn, gas, kho nhựa đường…

- Tuyến ống ngầm dưới biển công trình Tổng kho xăng dầu DKC Nghệ An

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TIÊU BIỂU

LẮP ĐẶT CẦN XUẤT NHẬP

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ CẦU CẢNG

ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ BỌC BẢO ÔN

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

LẮP ĐẶT TRẠM BƠM

THI CÔNG LAO ĐẨY ĐƯỜNG ỐNG QUA SÔNG

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ỐNG CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

ỐNG CÔNG NGHỆ CẦU CẢNG B12

CÔNG TRÌNH TUYẾN ỐNG B12

CÔNG NGHỆ KHO XĂNG DẦU K130 (QUẢNG NINH) - B12

KHO XĂNG DẦU K130 (QUẢNG NINH)

TRẠM BƠM TUYẾN ỐNG CAO ÁP KHO XĂNG DẦU K132 (HẢI DƯƠNG) - B12

ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ BẢO ÔN - KHO NHỰA ĐƯỜNG PUMA ĐÌNH VŨ

THI CÔNG TUYẾN ỒNG NGẦM DƯỚI BIỂN - TỔNG KHO XĂNG DẦU DKC NGHỆ AN

CÔNG NGHỆ BỌC BẢO ÔN - TỔNG KHO NHỰA ĐƯỜNG ICT MIỀN TRUNG