Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

KINH DOANH & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Hướng tới sự phát triển bền vững của PCC-1 Group về lĩnh vực Bất động sản trong nước và hướng ra thị trường Quốc tế. PCC-1 Group đã góp vốn liên doanh thành lập Công ty cổ phần PCC-1 Homes để quản lý, khai thác các Dự án Bất động sản và từng bước đem mang lại hiệu quả cho Công ty.

Đó là tiền đề để PCC-1 Grouptiến tới thực hiện các dự án mới to lớn hơn trong tương lai, đem lại hiệu quả, sự thành công cũng như sự vững mạnh của Công ty.

Văn phòng Công ty PCC-1 Sài Gòn

Mặt bằng dự án 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Phối cảnh dự án 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên