Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

SẢN XUẤT BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần Xây lắp 1 -Petrolimex đã thành lập Công ty TNHH Bê thông & Xây lắp - Petrolimex tại Hưng Yên - Việt Nam phục vụ cho sản xuất các sản phẩm bê tông thành phẩm có chất lượng cao.

Trạm trộn bê tông

Đội xe chuyên chở