Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PCC-1 Group
04:56' CH - Thứ sáu, 05/04/2019

1. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Chương trình tải về tại đây

2 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thể lệ biểu quyết tải về tại đây

3 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo hội đồng quản trị tải về tại đây

4 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo Tổng giám đốc tải về tại đây

5 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo Ban Kiểm Soát tải về tại đây

6 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 tải về tại đây

7 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tờ trình phân phối phương án lợi nhuận 2018 tải về tại đây

8 . Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thù lao HĐQT, BKS tải về tại đây

9. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tờ trình bầu bổ sung HĐQT tải về tại đây

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn